4D Theatre Busch Gardens
Tampa, Florida

Falcon’s Fury Busch Gardens
Tampa, Florida

Florida Aquarium Fin Cafe
Tampa, Florida

Air Grover Rollercoaster Busch Gardens
Tampa, Florida

Gwazi Special Rigging Busch Gardens
Tampa, Florida

Cheetah Hunt Busch Gardens
Tampa, Florida

Penguin House Canopy Bush Gardens
Tampa, Florida